MENU

Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και αφού είχαν περάσει περίπου 45 μέρες μετά τον τελευταίο τελικό, το ΑΣΕΑΔ απέρριψε όλες τις προσφυγές για την δήθεν παράνομη συμμετοχή της Όλγας Χατζηνικολάου και έτσι χρίστηκε και με την... βούλα πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός.

Το σκεπτικό της απόφασης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών εκδόθηκε σήμερα (7/9) και διασύρει κάθε επιχείρημα των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Όπως θα δείτε και στις παρακάτω γραμμές, το ΑΣΕΑΔ εξέτασε τα δεδομένα και κατέληξε στο συμπέρασμα πως όλες οι διαδικασίες έγιναν νομότυπα από την την πλευρά του Παναθηναϊκού. Οι ενστάσεις των «ερυθρόλευκων» δεν είχαν καμία βάση και ουσιαστικά έτσι κλείνει και... τυπικά η υπόθεση που διέσυρε τις πρακτικές του Ολυμπιακού και, παράλληλα, τον αφήνει εκτεθειμένο στα μάτια της κοινής γνώμης.

Στις παρακάτω γραμμές μπορείτε να δείτε ότι οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» έκαναν ό,τι έπρεπε με βάση τους κανονισμούς για να δηλώσουν στο ρόστερ την Χατζηνικολάου, ενώ τονίζεται ότι η ΕΟΚ απέρριψε σιωπηρά τις πρώτες προσφυγές του Ολυμπιακού για την συμμετοχή της έμπειρης γκαρντ στους τελικούς.

Στη συνέχεια αναφέρεται ότι ορθώς δεν παρακρατήθηκε το δελτίο της συγκεκριμένης αθλήτριας από τους διαιτητές, αφού αυτό θα έπρεπε να συμβεί μόνο αν υπήρχε ζήτημα ταυτοποίησης ή αντικανονικής συμμετοχής. Με το προηγούμενο σκεπτικό, η νομιμότητα του δελτίου της Χατζηνικολάου δεν αμφισβητείται, οπότε θεωρείται «άκυρη» οποιαδήποτε νέα παρέμβαση από την μεριά του Ολυμπιακού.

Επιπρόσθετα, στο σκεπτικό παρουσιάζεται ξεκάθαρα η διαδικασία δήλωσης και μεταγραφής της Χατζηνικολάου, που έγινε σε νόμιμο πλαίσιο, με βάση την τροποποιημένη προκήρυξη του περσινού πρωταθλήματος, που αποφασίστηκε και έλαβε χώρα λόγω της πανδημίας. Ουσιαστικά τονίζεται ότι η μεταγραφή έγινε εντός των deadlines και των κριτηρίων που είχαν οριστεί. 

Σε ό,τι αφορά το θέμα με το ΕΟΚΑΝ, το ΑΣΕΑΔ ξεκαθαρίζει ότι «η ΕΟΚ αποδέχθηκε την απόφαση εκδίδοντας το δελτίο της αθλήτριας, η FIBA δήλωσε ρητά ότι δεν θα ασκήσει έφεση και ο WADA δεν έχει προβεί ακόμα σε καμία ενέργεια, η οποία πάντως δεν θα ασκούσε επιρροή βάσει του άρθρου 13 του Ν. 4791/2021 αφού η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης κατά την επίδικης απόφασης δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα».

Όπως σημειώνεται αναλυτικά:

«ΤΟ ΑΣΕΑΔ ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Με την υπό κρίση προσφυγή το προσφεύγον αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.», ζητεί για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους (ενστάσεις), να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) των ενστάσεών της που υπέβαλε προς το Μονομελές Δικαιοδοτικό όργανο της τελευταίας, μετά τους αγώνες της γυναικείας της ομάδας καλαθοσφαίρισης για την τελική φάση του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας εναντίον του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.» και νυν προσθέτως παρεμβαίνοντος, που διεξήχθησαν στις 22-05-2021 και 24-05-2021 και να κατακυρωθούν υπέρ της ομάδας του αυτοί οι αγώνες, καθώς και να διαταχθεί η επιστροφή του παράβολου που κατατέθηκε. 

Η κρινόμενη προσφυγή ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκδίκασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 119, 121 παρ. 1 α’, 123, παρ. 1, 124 ε’, 126 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3057/2002, για το παραδεκτό δε αυτής καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 126 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 2725/1999 παράβολο (βλ. το με σειρά Θ 4696702 διπλότυπο είσπραξης τύπου-Α της Ε’ Δ.Ο.Υ. Πειραιά) και επομένως πρέπει αυτή να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της. Ομοίως πρέπει να ερευνηθεί στην ουσία της η παραδεκτώς και νομοτύπως ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ», λόγω του προφανούς έννομου συμφέροντός της, το οποίο ζητεί ν’ απορριφθεί προσφυγή.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 41 παρ. 5 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.: «Τα δελτία επιστρέφονται στις ομάδες, μετά τη λήξη του αγώνα, εκτός των περιπτώσεων: α. υποβολής ένστασης για τη ταυτότητα ή την κανονική συμμετοχή αθλητή…», ενώ με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου που τιτλοφορείται Αντικανονική συμμετοχή αθλητών - Ένσταση κακής συμμετοχής: «Στην περίπτωση που αθλητής, αν και δεν δικαιούται συμμετοχής για οποιαδήποτε αιτία κατέχει το δελτίο της Ε.Ο.Κ., η συμμετοχή του σε αγώνα είναι αντικανονική, το δε αντίπαλο σωματείο δικαιούται να υποβάλει ένσταση κακής συμμετοχής του αθλητή». Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. 16 και 17 που τιτλοφορείται «Υποχρεώσεις Διαιτητών» του Κανονισμού Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης οι διαιτητές υποχρεούνται: «16. Σε περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων κακής εφαρμογής των Κανονισμών, να απαντούν, συνοπτικά, αλλά με σαφήνεια στο Φύλλο Αγώνα, και 17. Να υποβάλουν στην αρμόδια Επιτροπή, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, λεπτομερή έκθεση, σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή γεγονότων, που έχουν αναγραφεί στο Φύλλο Αγώνα και να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους, με, απόλυτα, αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο, χωρίς εμπάθεια, επιείκεια ή φόβο. Είναι αυτονόητο, ότι σχετική έκθεση υποβάλλεται και από τους δύο διαιτητές ατομικά». 

Ακόμα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Κανονισμού Εγγραφών-Μεταγραφών Ελλήνων αθλητών/τριών καλαθοσφαίρισης σε αθλητικά σωματεία που τιτλοφορείται «Μεταγραφή χωρίς την συγκατάθεση σωματείου» και συγκεκριμένα στον αριθμό 7 παρ. 3 αυτού: «Επίσης αθλητής ερασιτέχνης ή επαγγελματίας που δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών των σωματείων και κατά την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική περίοδο δεν είχε καμία συμμετοχή σε αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου θεωρείται σαν νέος αθλητής και κατά συνέπεια δικαιούται να εγγραφεί σε σωματείο έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που η εγγραφή συντελεσθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία ο αθλητής αποκτά δικαίωμα συμμετοχής από την επόμενη αγωνιστική περίοδο». Επίσης στο άρθρο 6 της από 01-03-2021 τροποποιητικής ειδικής προκήρυξης πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 της Ε.Ο.Κ. αναφέρεται ότι: «Κάθε ομάδα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει τις τρεις (3) αθλήτριες μη Ελληνίδες, που λόγω της πανδημίας έφυγαν από την ομάδα, μέχρι της 05-03-2021. Κάθε ομάδα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών έχει επίσης το δικαίωμα να κάνει μεταγραφή μιας (1) Ελληνίδας αθλήτριας που δεν έχει συμμετοχή σε πρωτάθλημα την αγωνιστική περίοδο 2020-2021».

Περαιτέρω σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 22.6. του Νόμου 4791/2021 (Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 01-01-2021 Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ): «Στις υποθέσεις, για τις οποίες εκδόθηκε τελεσίδικη απόφαση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο εκτίει ποινή αποκλεισμού κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος ή επιβλήθηκε ποινή επίπληξης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν από τον Εθνικό Οργανισμό Α-ντιντόπινγκ ή όποιον οργανισμό αντιντόπινγκ είχε την ευθύνη της διαχεί-ρισης αποτελεσμάτων για τη συγκεκριμένη παράβαση, την επανεξέταση της υπόθεσης υπό το νέο νομικό καθεστώς. Η νέα απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση σύμφωνα με το άρθρο 13.2. Δεν γίνεται επανεξέταση σε περίπτωση ποινών που έχουν εκτιθεί στο σύνολό τους, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος». Επίσης σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 13.1 εδ. β’ του ίδιου νόμου: «Η προθεσμία της έφεσης και η άσκηση αυτής δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα, εκτός αν ορίσει διαφορετικά το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο». Εξάλλου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 13.2.3.1 του ίδιου νόμου δικαίωμα να ασκήσουν έφεση έχουν: «α) ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά η απόφαση επί της οποίας ασκείται έφεση, β) ο αντίδικος της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η απόφαση, γ) η οικεία διεθνής ομοσπονδία, δ) ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ της χώρας διαμονής του προσώπου ή των χωρών στις οποίες ο αθλητής είναι υπήκοος ή κάτοχος αθλητικού δελτίου, ε) η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ή η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, κατά περίπτωση, όταν η απόφαση μπορεί να έχει επίδραση σχετική με τους Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που επηρεάζουν την επιλεξιμότητα για τους Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς Αγώνες και στ) ο WADA». Ακόμα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 περ. κβ’ του ίδιου ως άνω νόμου διευκρινίζεται ο όρος διαχείριση αποτελεσμάτων ως εξής: «Διαχείριση αποτελεσμάτων: Η διαδικασία που περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα μεταξύ της γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. άτυπα ευρήματα, βιολογικό διαβατήριο αθλητή, αποτυχία εντοπισμού) η διαδικασία προ της γνωστοποίησης, η οποία καθορίζεται ρητώς στο άρθρο 5 του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Αποτελεσμάτων, από την άσκηση δίωξης έως την επίλυση του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της ακροαματικής διαδικασίας, σε πρώτο βαθμό ή δεύτερο βαθμό, εάν ασκηθεί έφεση».

Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας και ειδικότερα το περιεχόμενο της προσφυγής, του υπομνήματος των διαδίκων και των εν γένει εγγράφων, τα οποία προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, προκύπτουν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στα πλαίσια της τελικής φάσης του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών αναμετρήθηκαν σε δύο αγώνες, στις 22-05-2021 και 24-05-2021 αντίστοιχα το προσφεύγον σωματείο με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.» με το προσθέτως παρεμβαίνον σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.», στους οποίους θα κρινόταν και ο τίτλος του Πρωταθλητή Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. Και στους δύο αυτούς αγώνες νικήτρια ομάδα ανεδείχθη αυτή του Παναθηναϊκού με σκορ 76-73 στις 22-05-2021 και 74-66 στις 24-05-2021. Μετά το πέρας αμφοτέρων των αγώνων η ομάδα του Ολυμπιακού κατέθεσε ένσταση για αντικανονική συμμετοχή στους αγώνες της αθλήτριας του Παναθηναϊκού Όλγας Χατζηνικολάου, διότι όπως υποστήριξε ίσχυε η ποινή αποκλεισμού της από τους αγώνες που της είχε επιβληθεί, ένσταση που κατεγράφη στα φύλλα αγώνος και στις δύο περιπτώσεις. Εν συνεχεία το προσφεύγον σωματείο κατέθεσε, ως όφειλε, με υπόμνημά του προς το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο της καθ’ ης (Ε.Ο.Κ.), τους λόγους της ένστασής του, εντός της νομίμου προθεσμίας. Επειδή το ανωτέρω όργανο της καθ’ ής δεν απάντησε στις ενστάσεις του προσφεύγοντος σωματείου, το τελευταίο επανήλθε με την από 26-04-2021 (αριθμός πρωτοκόλλου 817/2021) αίτησή του γνωστοποιώντας ρητά προς αυτήν (καθ’ ης) πως εφόσον δεν της απαντήσει εντός τριημέρου, ήτοι έως 29-04-2021, θα θεωρήσει την απάντησή της αρνητική. Η ως άνω ταχθείσα προθεσμία μέχρι τις 04-06-2021 (ημερομηνία καταθέσεως της κρισιολογούμενης προσφυγής) πέρασε χωρίς ανταπόκριση από την καθ’ ης. Κατά συνέπεια και με βάση τα προελεχθέντα (ήδη από 29-04-2021) η καθ’ ης αθλητική ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) απέρριψε σιωπηρά την αίτηση του προσφεύγοντος σωματείου, απορριπτομένου του ισχυρισμού, του προσθέτως παρεμβαίνοντος σωματείου, περί μη δικαιοδοσίας του παρόντος Συμβουλίου λόγω μη εκδόσεως αποφάσεως επί των ενστάσεων του προσφεύγοντος σωματείου ενώπιον του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου της καθ’ ης (Ε.Ο.Κ.).

Περαιτέρω με την πρώτη ένσταση της προσφυγής το προσφεύγον σωματείο ισχυρίζεται ότι υπήρξε αντικανονική συμμετοχή της αθλήτριας του προσθέτως παρεμβαίνοντος σωματείου, Όλγας Χατζηνικολάου, στους δύο αγώνες της 22-05-2021 και 24-05-2021, διότι είχε κατατεθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ένσταση για αντικανονική συμμετοχή της ανωτέρω αθλήτριας στους αγώνες της 20-05-2021 και 22-05-2021 και σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 5 περ. α’ του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. οι διαιτητές έπρεπε να είχαν παρακρατήσει το δελτίο συμμετοχής της συγκεκριμένης αθλήτριας και έτσι αυτήν να μην είχε δικαίωμα συμμετοχής στους δύο τελευταίους αγώνες του πρωταθλήματος. Η ένσταση αυτή, όμως, πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη διότι σύμφωνα και με τα ως άνω διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, τα δελτία των αθλητών επιστρέφονται στις ομάδες, μετά τη λήξη του αγώνα, εκτός των περιπτώσεων: α. υποβολής ένστασης για τη ταυτότητα ή την κανονική συμμετοχή αθλητή (άρθρο 41 παρ. 5, περ. α’ του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.), ήτοι μόνο όταν προκύπτει θέμα όσον αφορά την ταυτοποίηση του αθλητή με το προσκομιζόμενο δελτίο του, ή όταν αυτό (δελτίο) δεν είναι νόμιμο για κάποιο λόγο, όπως όταν στερείται ιατρικής θεώρησης, ή θεώρησης από την αθλητική ομοσπονδία. Αντίθετα στην περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής αθλητή, ήτοι στην περίπτωση που αθλητής, αν και δεν δικαιούται συμμετοχής, για οποιαδήποτε αιτία κατέχει το δελτίο της Ε.Ο.Κ., και επομένως η συμμετοχή του σε αγώνα είναι αντικανονική (άρθρο 41 παρ. 9 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.), όπως εν προκειμένω διατείνεται το προσφεύγον σωματείο, δεν προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό η παρακράτηση του δελτίου του. Με το σκεπτικό της τελευταίας διάταξης αυτής δεν αμφισβητείται η νομιμότητα του δελτίου, οπότε σ’ αυτήν την περίπτωση λαμβάνει χώρα η παρακράτηση του δελτίου του, αλλά η αντικανονική συμμετοχή του αθλητή για οποιαδήποτε αιτία, ενώ κατέχει νόμιμο δελτίο της καθ’ ης - Ε.Ο.Κ. Άλλωστε, αν ίσχυε το αντίθετο, ήτοι και στην περίπτωση του άρθρου 41 παρ. 9 του ανωτέρω Κανονισμού να μπορεί να παρακρατείται το δελτίο του αθλητή, με αυτό τον τρόπο κάθε σωματείο θα μπορούσε να καταθέτει ενστάσεις κατά αντίπαλων αθλητών με προσχηματική αιτία και πρόδηλο σκοπό των μην μπορούν αυτοί να αγωνιστούν στους επόμενους αγώνες της ομάδας τους. Εξάλλου ούτε από τον κανονισμό διαιτησίας καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται ότι στις υποχρεώσεις των διαιτητών είναι να παρακρατούν τα δελτία των αθλητών, όπως ισχυρίζεται το προσφεύγον σωματείο, όπως προκύπτει και από τα ως άνω αναφερόμενα άρθρα του κανονισμού αυτού, στη μείζονα σκέψη της παρούσας, που αφορούν τις υποχρεώσεις των διαιτητών, στην περίπτωση κατάθεσης ενστάσεων από την πλευρά των αγωνιζομένων σωματείων.

Με την δεύτερη ένσταση το προσφεύγον σωματείο ισχυρίζεται ότι υφίσταται αντικανονική συμμετοχή της αθλήτριας του προσθέτως παρεμβαίνοντος σωματείου, Όλγας Χατζηνικολάου, λόγω εκπρόθεσμης έκδοσης δελτίου, διότι ο Παναθηναϊκός υπέβαλε αίτημα εγγραφής της αθλήτριας σε αυτόν ναι μεν στις 16-12-2020, όμως το αίτημά του αυτό παρέμεινε εκκρεμές και μετά τις 31-12-2021 και επομένως η συγκεκριμένη αθλήτρια δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής για το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021, αλλά για αυτό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 παρ. Γ’, περ. 7 παρ. 3 του Κανονισμού Εγγραφών-Μεταγραφών της καθ’ ης. Η ένσταση αυτή, όμως, πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη διότι σύμφωνα και με τα ως άνω διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, βάσει της από 14-07-2020 ειδικής προκήρυξης πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών αγωνιστικής περιόδου 2020-2021, όπως το άρθρο 6 αυτής τροποποιήθηκε με την από 01-03-2021 τροποποιητική ειδική προκήρυξη πρωταθλήματος, Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών αγωνιστικής περιόδου 2020-2021, κάθε ομάδα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών έχει δικαίωμα αφενός να αντικαταστήσει τις τρεις (3) αθλήτριες μη Ελληνίδες, που λόγω της πανδημίας έφυγαν από την ομάδα, μέχρι της 05-03-2021, και αφετέρου να κάνει μεταγραφή μιας (1) Ελληνίδας αθλήτριας που δεν έχει συμμετοχή σε πρωτάθλημα την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι για μεν τις μη Ελληνίδες αθλήτριες υπήρχε χρονικό όριο αντικατάστασής τους από το ενδιαφερόμενο σωματείο έως 05-03-2021, ενώ για την μεταγραφή μίας Ελληνίδας αθλήτριας δεν προβλέπεται αντίστοιχα κάποιο χρονικό όριο για την ένταξή της στην ενδιαφερόμενη ομάδα, όπως εν προκειμένω είναι το προσθέτως παρεμβαίνον σωματείο. Επομένως η αθλήτρια του τελευταίου, Όλγα Χατζηνικολάου, η οποία αφενός είναι Ελληνίδα και αφετέρου δεν συμμετείχε στο πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021, πληρούσε δηλαδή τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της ως άνω τροποποιητικής ειδικής προκήρυξης του του εν λόγω πρωταθλήματος, νομίμως συμμετείχε σε αυτό (πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021), ως αθλήτρια του προσθέτως παρεμβαίνοντος σωματείου, αφού η έκδοση του δελτίου συμμετοχής της εγκρίθηκε από την καθ’ ης στις 12-05-2021.

Με την τρίτη ένσταση το προσφεύγον σωματείο ισχυρίζεται ότι υφίσταται αντικανονική συμμετοχή της αθλήτριας του προσθέτως παρεμβαίνοντος σωματείου, Όλγας Χατζηνικολάου, λόγω έκδοσης δελτίου κατόπιν αφενός παράτυπης και αφετέρου μη τελεσίδικης απόφασης του ΕΟΚΑΝ (πρώην Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ - ΕΣΚΑΝ), διότι η καθ’ ης αποφάσισε να εγκρίνει στις 12-05-2021, παραμονή του πρώτου τελικού του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, την εγγραφή της αθλήτριας του τελευταίου, Όλγας Χατζηνικολάου, λόγω δήθεν δικαίωσής της κατ’ εφαρμογή επιεικέστερων διατάξεων του νέου Κώδικα Αντιντόπινγκ. Ειδικότερα ότι με την υπ’ αριθμόν 66/07-05-2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΚΑΝ αποφασίσθηκε η άρση για το μέλλον της ποινής αποκλεισμού που είχε επιβάλλει με την υπ’ αριθμόν 2017/Α/5357 απόφασή του το CAS. Απόφαση που, όπως ισχυρίζεται το προσφεύγον σωματείο, αναρμοδίως έλαβε ο ΕΟΚΑΝ, διότι αρμόδιος για την άρση της ποινής της εν λόγω αθλήτριας είναι ο WADA, ως διαχειριστής αποτελεσμάτων της υπόθεσης της ανωτέρω αθλήτριας, ήτοι αυτός που δια της εφέσεώς του επί της απαλλακτικής απόφασης του ΕΣΚΑΝ εκδόθηκε η απόφαση του Ανώτατου Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS) που αποφάσισε τον αποκλεισμό της Όλγας Χατζηνικολάου από τους αγώνες. Επιπλέον το προσφεύγον σωματείο ισχυρίζεται ότι η απόφαση του ΕΟΚΑΝ που διέταξε την άρση για το μέλλον της ποινής αποκλεισμού της συγκεκριμένης αθλήτριας δεν έχει τελεσιδικήσει και επομένως οποιαδήποτε συμμετοχή της ανωτέρω αθλήτριας στους εν λόγω αγώνες του πρωταθλήματος ήταν αντικανονική.

Η ένσταση αυτή, όμως, πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη και ως προς τα δύο σκέλη της, διότι σύμφωνα και με τα ως άνω διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, βάσει της διάταξης του άρθρου 22.6 του Ν. 4791/2021, όσον αφορά το παράτυπο της απόφασης, ο ΕΟΚΑΝ είναι ο μόνος αρμόδιος Οργανισμός για να επιληφθεί και να δώσει λύση στο αίτημα της αθλήτριας διότι ήταν ο μόνος αρμόδιος Οργανισμός αφενός για να επιληφθεί της αιτήσεως περί απαλλαγής της από το υπόλοιπο της ανωτέρω ποινής που της επιβλήθηκε από το CAS (άρθρο 22.6 του Ν. 4791/2021) και αφετέρου ήταν ο Οργανισμός που διαχειρίστηκε όλα τα αποτελέσματα της υπόθεσής της από τη δειγματοληψία του δείγματός της μέχρι την επίβλεψη της εκτέλεσης της ποινής της που της επέβαλε το CAS. Αυτό γιατί η διαχείριση αποτελεσμάτων περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που εσωκλείονται στο χρονικό διάστημα από την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων έως την επίλυση του ζητήματος που λαμβάνει χώρα με την εκτέλεση της ποινής (άρθρο 1 περ. κβ’ Ν. 4791/2021). Όσον αφορά το σκέλος της ένστασης περί μη τελεσίδικης απόφασης, αποδείχθηκε ότι έφεση κατά της απόφασης του ΕΟΚΑΝ δικαιούνται (άρθρο 13.2.3.1 Ν. 4791/2021) η ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίριση - ΕΟΚ, η παγκόσμια ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης - FIBA και ο παγκόσμιος οργανισμός αντιντόπινγκ - WADA από τους οποίους κανείς δεν έχει ασκήσει έφεση. Η ΕΟΚ αποδέχθηκε την απόφαση εκδίδοντας το δελτίο της αθλήτριας, η FIBA δήλωσε ρητά ότι δεν θα ασκήσει έφεση (βλ. το προσκομιζόμενο από την καθ’ ης με αριθμό πρωτοκόλλου 3436/22-06-2021 έγγραφο) και ο WADA δεν έχει προβεί ακόμα σε καμία ενέργεια η οποία πάντως δεν θα ασκούσε επιρροή βάσει του άρθρου 13 του Ν. 4791/2021 αφού η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης κατά την επίδικης απόφασης δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, και μη υπαρχούσης άλλης ενστάσεως προς εξέταση, η υπό κρίση προσφυγή είναι απορριπτέα στο σύνολό της ως ουσία αβάσιμη, απορριπτομένου και του αιτήματος αναβολής του προσφεύγοντος σωματείου, το οποίο διατυπώθηκε δια του υπομνήματός του προς συλλογή περαιτέρω στοιχείων, δεδομένου ότι τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία κρίθηκαν, από το παρόν Συμβούλιο, επαρκή. Περαιτέρω πρέπει να γίνει δεκτή η πρόσθετη παρέμβαση και να διαταχθεί, σύμφωνα με το άρθρ. 126 § 1 Ν.2725/1999, η κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του, κατά το άρθρο 36 του ν. 2725/99, ειδικού λογαριασμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

Το σκεπτικό του ΑΣΕΑΔ διασύρει τις προσφυγές του ΟΣΦΠ για Χατζηνικολάου