MENU

Στην καταγγελία που προχώρησε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Πυγμαχίας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Αθλητικό Εισαγγελέα), αναφέρεται ότι ο Μαριόλης πήρε την προεδρία κάνοντας «ντου» στα γραφεία, σπάζοντας κλειδαριές και δίνοντας δικαίωμα ψήφου σε σωματεία που δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Προσφυγή στη δικαιοσύνη έχουν κάνει για το θέμα παράνομης ανάληψης της διοίκησης: ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ΜΑΣ Αίας Χολαργού, ΑΣ Χρυσή Γωνιά και ΑΣ Πυγμαχίας Αμαρουσίου.

Συγκεκριμένα για την παράνομη ανάληψη της διοίκησης από το σημερινό ΔΣ της ΕΟΠ αναφέρεται στην καταγγελία του Συνδέσμου Προπονητών: «Η αυθαιρεσία της σημερινής Διοίκησης της Ε.Ο.Π ξεκίνησε όταν μέλη της προηγούμενης Διοίκησης με Πρόεδρο τον κ. Καμπέρο, ήτοι οι κύριοι Δημητρούλα Νικολάου, Διονύσιος Μαραζώτης, Δημήτριος Κυριακίδης, Γεώργιος Μπουζαλάς και Ανδρέας Δημαρέλλης κατέλαβαν εντελώς παράνομα το τιμόνι της Ομοσπονδίας με τον εξής τρόπο:

Σε συνεδρίαση που συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Καμπέρος την 21/04/2021 οι ανωτέρω δεν εμφανίστηκαν παρά έστειλαν εξώδικο ότι δεν θα συμμετέχουν ούτε στο οριζόμενο ΔΣ αλλά και σε κανένα άλλο ΔΣ [που θα περιλαμβάνει τους κ. Καμπέρο, Μοσχάτ, Καλογερίδη και Ανδριόπουλο. Η ανωτέρω δήλωση των εξωδίκως διαμαρτυρόμενων δεν συνιστούσε παραίτησή τους από τη Διοίκηση, καθώς επίσης και το χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε ως την 05/05/2021, όπου θα διεξάγονταν οι αρχαιρεσίες ήταν πολύ μικρό προκειμένου τα εναπομείναντα μέλη να αιτηθούν συμπλήρωση του ΔΣ με άλλα μέλη.

Την 21/04/2021 τα σωματεία με την επωνυμία ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προσέφυγαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατέθεσαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα την αναστολή της εκτέλεσης της από 19/03/2021 πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση των μελών της Διοίκησης Καμπέρου για τις αρχαιρεσίες την 05/05/2021 και ότι παράνομα η εν λόγω Διοίκηση αφαίρεσε τα υπόλοιπα σωματεία από τον κατάλογο με δικαίωμα ψήφου, ζητώντας μάλιστα και προσωρινή διαταγή, η οποία και απορρίφθηκε την 27/04/2021.

Την 29/04/2021 εν απουσία του τότε Προέδρου της Ε.Ο.Π κ. Καμπέρου, πέντε από τα ανωτέρω μέλη της προσωρινής Διοίκησης, πραγματοποίησαν συνεδρίαση του ΔΣ, με μη νόμιμο τρόπο και κατά παράβαση του άρ. 27 του καταστατικού της ΕΟΠ, το οποίο προβλέπει ρητώς ότι το ΔΣ συγκαλείται σε κάθε προβλεπόμενη περίπτωση από τον Πρόεδρό του και αποφάσισαν την ανασυγκρότηση του ΔΣ σε σώμα με την κατωτέρω σύνθεση :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΑΡΕΛΛΗΣ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΑΖΩΤΗΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ

Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ : ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ

Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΣΧΑΤ

ΜΕΛΟΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΣ

Επίσης αποφάσισαν την αναβολή των αρχαιρεσιών της 05/05/2021 με ορισμό νέας ημερομηνίας αρχαιρεσιών την 22/05/2020, καθώς επίσης και την αποστολή νέου εκλογικού καταλόγου προς τη ΓΓΑ . Στο Δ.Σ αυτό διόρισαν ως Διευθυντή της Ε.Ο.Π τον κ. Χαρίλαο Μαριόλη!

Την δε 05/05/2021 με αποστολή εξωδίκου του νέου παρανόμου ΔΣ, προς την Εφορευτική Επιτροπή που είχε συγκληθεί για τις αρχαιρεσίες, διέκοψαν τη διαδικασία και λίγες ώρες μετά διέρρηξαν την πόρτα του κτιρίου της ΕΟΠ, σπάζοντας την κλειδαριά και εισέβαλαν στην Ομοσπονδία, όπου έβγαιναν φωτογραφίες και πανηγύριζαν στα social media ότι ξεκινάει νέα εποχή στην πυγμαχία. Στην ομάδα που διέρρηξε την πόρτα της ΕΟΠ εκτός από το ΔΣ, συμμετείχαν και προπονητές και ο κύριος Χαρίλαος Μαριόλης, ο σημερινός Πρόεδρος της ΕΟΠ, όπου ήταν αυτός που έκανε τη διάρρηξη, καθώς επίσης και φώναξε και κλειδαρά για να αποκαταστήσουν τη ζημία. Για την πράξη τους αυτή ο κ. Καμπέρος κατέθεσε μήνυση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Μάλιστα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 07.06.2021 υπάρχει έγκριση που αφορά σε δαπάνη της ΕΟΠ, ποσού 396,80 € για τέσσερις κλειδαριές ασφαλείας γραφείων ΕΟΠ, υπογεγραμμένη από τον κ. Δημαρέλλη Ανδρέα, Πρόεδρο τότε του ΔΣ της ΕΟΠ. Σημειωτέον δε για να λάβετε γνώση ενδεικτικά για τις παρανομίες που έχουν διαπραχθεί κατά τη διοίκηση τους, το εν λόγω έγγραφο έχει άσχετο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία αυτού 31/01/2020, ημερομηνία κατά την οποία δεν ήταν οι συγκεκριμένοι μέλη της διοίκησης ούτε και ο Δημαρέλλης Πρόεδρος.

Την ίδια ημέρα, την 05.05.2021 απέστειλαν στη ΓΓΑ νέο κατάλογο και συγκεκριμένα τον υπ’ αρ. πρωτ 1598/05.05.2021, όπου εκτός από τα εννέα σωματεία που είχαν δικαίωμα ψήφου, πρόσθεσαν επιπλέον δεκαέξι, σε σύνολο είκοσι πέντε, μολονότι τα δεκάξι σωματεία του νέου εκλογικού καταλόγου , δεν πληρούσαν το τρίτο κριτήριο των άρ. 24 και 14 του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τα αρ. 7 και 5 του Ν. 4726/2020, επειδή δεν είχαν την απαιτούμενη αθλητική δραστηριότητα για τα έτη 2018,2019,2020.

Συγκεκριμένα τα επιπλέον δεκαέξι σωματεία προστέθηκαν από το παράνομο και ανυπόστατο Δ. Σ , λαμβάνοντας υπόψη τους και τις ανεπίσημες διοργανώσεις κυπέλλων ως επίσημες αθλητικές διοργανώσεις ενώ σύμφωνα με το Νόμο ως επίσημη αθλητική διοργάνωση νοείται όποια περιλαμβάνεται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (αρ. 14 Ν. 2725/199 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 2, εφαρμοζόμενο αναλογικά και για τις αθλητικές ομοσπονδίες). Ο κατάλογος αυτός επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 202423 απόφαση της Γ.Γ.Α.

Με την παράνομη κατάληψη του κτιρίου της Ομοσπονδίας και την παράνομη ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και με την αποστολή του νέου καταλόγου σωματείων δικαιούμενων ψήφου με τον τρόπο που προαναφέραμε, η εν λόγω Διοίκηση προχώρησε σε νέες αρχαιρεσίες την 22.05.2021, όπου αναδείχθηκε το σημερινό Δ.Σ όπως έχει υπό την προεδρία του κ. Μαριόλη.

Η ενέργεια αυτή έγινε από τον κ. Μαριόλη και το Δ.Σ της Ε.Ο.Π, δολίως, παράνομα και καταχρηστικά, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή του, όπως και έγινε, μη σεβόμενος την δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων καθώς και οποιαδήποτε διάταξη νόμου, τόσο του αθλητικού όσο και του κοινού ποινικού δικαίου.

Για την ενέργειά του αυτή , προκειμένου να κριθεί δικαστικώς από το Πρωτοδικείο Αθηνών , κατατέθηκε από έξι σωματεία, ήτοι 1) ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ, 2)Π.Α.Ο.Κ, 3)Α.Ε.Κ, 4)ΜΑΣ ΑΙΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 5)ΑΣ ΧΡΥΣΗ ΓΩΝΙΑ, 6)ΑΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ η με αρ. ΓΑΚ 63880/2021 και αρ. ΕΑΚ 2800/2021 αίτηση κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας για διορισμό προσωρινής διοίκησης, εφόσον η σημερινή διοίκηση της Ε.Ο.Π, διενήργησε αρχαιρεσίες κατά παράβαση του Νόμου, η οποία συζητήθηκε επ’ ακροατηρίω την 13/12/2021 και εκκρεμεί η σχετική απόφαση.

Επί της υποστήριξης της ανωτέρω αίτησης παρενέβησαν πρόσθετα με τη διαδικασία της πρόσθετης επ’ ακροατηρίω παρέμβασης τα σωματεία «ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» και «ΠΥΓΜΑΧΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΧΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ». Τα εν λόγω σωματεία, ενώ δεν συμπεριλήφθηκαν στον αρχικό κατάλογο των σωματείων με δικαίωμα ψήφου, ο κ. Μαριόλης τους συμπεριέλαβε εκ των υστέρων στο δεύτερο κατάλογο, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία των αρχαιρεσιών. Επειδή τα δύο ως άνω σωματεία γνώριζαν ότι δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το Νόμο, καθώς δεν πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια, δεν ψήφισαν και αποχώρησαν από τη διαδικασία, με την πεποίθηση ότι εάν συμμετείχαν θα παράβαιναν το Νόμο.

Στην ανωτέρω εκλογική διαδικασία έλαβε μέρος και το σωματείο με την επωνυμία ΦΙΛΑΘΛΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, με υποψήφιο για το Δ.Σ σύμβουλο τον εκπρόσωπό του κ. Χατζή Ανδρέα, ο οποίος και εκλέχτηκε αναπληρωματικός. Το ανωτέρω σωματείο στερούνταν του δικαιώματος ψήφου, καθώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και ο κ. Μαριόλης το εισήγαγε στον εκλογικό κατάλογο με τα είκοσι πέντε σωματεία. Το σωματείο αντιλήφθηκε ότι στερούνταν δικαιώματος ψήφου μετά τις εκλογές και σε ένδειξη διαμαρτυρίας του, ο αντιπρόσωπός του κ. Ανδρέας Χατζής απέστειλε την 26/05/2021 την παραίτησή του από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ, καθώς δεν επιθυμούσε να συμμετέχει σε μια παράνομη διοίκηση.

 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΟΠ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στις καταγγελίες αναφορικά με την παράνομη συμπεριφορά του ΔΣ της ΕΟΠ σε θέματα διοίκησης επισημαίνεται ότι η το ΔΣ προχωρά σε διοιητικές πράξεις χωρίς την έγκριση και υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας, αφότου η κ. Δημητρούλα Νικολάου εξέπεσε του αξιώματος της.

Αναλυτικά το σχετικό απόσπασμα της καταγγελίας προς τον αθλητικό εισαγγελέα αναφέρει: «Από την ημέρα ανάληψης της Διοίκησης από το Δ.Σ με Πρόεδρο τον κ. Μαριόλη, η Ομοσπονδία λειτουργεί χωρίς Γενικό Γραμματέα, καθώς η κα Δημητρούλα Νικολάου (Γ. Γραμματέας Δ.Σ) εξέπεσε του αξιώματός της, έπειτα από ποινή στέρησης της φίλαθλης ιδιότητάς της, που της επιβλήθηκε από την Ε.ΦΙ.ΠΗ.Δ, δυνάμει της υπ’ αριθ. 44/2021 και ελλείψει αναπληρωματικών μελών δεν μπορεί το Δ.Σ της Ε.Ο.Π να προχωρήσει σε ανασυγκρότηση αυτού και αναπλήρωση της κενής θέσης του Γ. Γραμματέα. Επιπλέον δε κατά το προηγούμενο έτος απεβίωσε και ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Ανδρέας Δημαρέλλης. Για την έκπτωση μάλιστα της Γ. Γραμματέα κ. Νικολάου , ουδέποτε συντάχθηκε από το ΔΣ της ΕΟΠ διαπιστωτική πράξη έκπτωσης μέλους του ΔΣ, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 2725/1999, ακόμη μια παρανομία της Διοίκησης της ΕΟΠ.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Ο.Π η θέση του Γ. Γραμματέα είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή τόσο των Διοικητικών Συμβουλίων , καθώς επίσης και για το σύνολο των ενεργειών της Διοίκησης, εφόσον ο Γ. Γραμματέας προϊσταται των γραφείων και των υπαλλήλων της Ομοσπονδίας.

Όλο αυτό το διάστημα και μέχρι σήμερα η διοίκηση της Ε.Ο.Π εκτός από την καταστρατήγηση του Νόμου για την ανάληψη της εξουσίας, προβαίνει και σε καταστρατήγηση του ίδιου της του καταστατικού και του εσωτερικού της κανονισμού, παρακάμπτοντας αυθαίρετα και παράνομα τις αρμοδιότητες του Γ. Γενικού Γραμματέα της Ε.Ο.Π, καθιστώντας όλες τις λήψεις αποφάσεων από το Δ.Σ έως και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στην οποία προβαίνει άκυρες, παράνομες και κατ’ επέκταση ανυπόστατες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η αλληλογραφία της Ε.Ο.Π δεν συνυπογράφεται και από τον Γ. Γραμματέα, κατά παράβαση του καταστατικού, η Ομοσπονδία λειτουργεί χωρίς προϊστάμενο που είναι ο Γ. Γραμματέας, διεξάγονται πειθαρχικές επιτροπές, χωρίς την έγκριση του Γ. Γραμματέα και με κατά παράβαση του καταστατικού διαδικασία, καθώς ο Γ. Γραμματέας είναι αυτός που εισάγει τις υποθέσεις στις πειθαρχικές επιτροπές και το αποδεικτικό υλικό των παραπτωμάτων, διενεργούνται αθλητικές διοργανώσεις με άδεια διεξαγωγής αγώνων από τις οικείες Περιφέρειες, ελλείψει πρακτικού Δ.Σ με την υπογραφή Γραμματέα και πολλές άλλες διεργασίες ακόμη. Ενδεικτικά σας προσκομίζουμε διάφορα έγγραφα που έχουν αποσταλεί από την ΕΟΠ προς σωματεία, τα οποία δεν υπογράφονται από το Γ. Γραμματέα , παρά μόνο από τον Πρόεδρο του ΔΣ κύριο Χαρίλαο Μαριόλη.

Τα δε δελτία των αθλητών, υπογράφονται υποχρεωτικά εκ του Καταστατικού από τον Γ. Γραμματέα και στη θέση του υπογράφει πια ο κ. Μαριόλης κατά παράβαση του καταστατικού.

Ουδέποτε επίσης αναρτήθηκαν τα πρακτικά του Δ.Σ της Ομοσπονδίας, τόσο στην ιστοσελίδα της, όπως επίσης και οι οικονομικές πράξεις , στις οποίες προβαίνει στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Μαριόλης: Πήρε την προεδρία με «ντου» στα γραφεία της ΕΟΠ, ασκεί διοίκηση χωρίς Γ.Γ...
EVENTS