MENU

Με ανακοινώσεις τους στις 24/9/2021 το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός γνωστοποιούν την αναδοχή από πλευράς του τελευταίου, του διαγωνισμού για την κατασκευή, εκμίσθωση και εκμετάλλευση του Κέντρου Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού (ΚΥΔΑΠ) στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, εγείρονται όμως πολλά ερωτηματικά για το κατά πόσον αυτός ο διαγωνισμός είναι νόμιμος και σε αυτά οφείλει να μας απαντήσει ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

Καταρχάς, οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις περί ανόθευτου και ελεύθερου ανταγωνισμού, κατά δεύτερον ο ανάδοχος Ερασιτέχνης Ολυμπιακός επίσης δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, αλλά και του καταστατικού του ίδιου του σωματείου, ενώ ο τρόπος καθορισμού του μισθώματος εμφανίζεται άκρως προβληματικός για τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και του ΣΕΦ.

Η ανακοίνωση του ΣΕΦ στην επίσημη ιστοσελίδα του Σταδίου ανέφερε: «Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας κατά την 50η Συνεδρίασή του στις 9-9-2021 ομόφωνα ενέκρινε το με αριθ. Πρωτ. Φ31/30307/6-9-2021 πρακτικό συνεδρίασης γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την κατασκευή και εκμίσθωση του Κέντρου Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού (ΚΥΔΑΠ) στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον «Ολυμπιακό Σύνδεσμο Φιλάθλων Πειραιώς – ΟΣΦΠ».

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου γνωστοποιούσε: «Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π ανακηρύχθηκε ανάδοχος για την εκμίσθωση και κατασκευή Κέντρου Υδάτινου Αθλητισμού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού θα δημιουργηθεί υπερσύγχρονο κολυμβητήριο με δυο πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων και δυο βοηθητικές δεξαμενές για την χρήση από τις Ακαδημίες καθώς και υποστηρικτικοί χώροι. Η διαγωνιστική διαδικασία έγινε για πρώτη φορά με καινοτόμο και απόλυτα διαφανή και αυστηρό τρόπο, που ξεκίνησε αρχικά με πρόσκληση γενικού επενδυτικού ενδιαφέροντος και ακολούθησε ο διαγωνισμός με συγκεκριμένες προδιαγραφές προκειμένου να βρεθεί ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος είναι ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς, ο οποίος και κατέθεσε πληρέστατο φάκελο!

Η δήλωση του προέδρου του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π, Μιχάλη Κουντούρη: «Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο. Το υπερσύγχρονο κολυμβητήριο θα εξασφαλίσει τη μελλοντική ανάπτυξη των υδάτινων σπορ ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει ένα έργο πνοής για τον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή και ένα αθλητικό κόσμημα για την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους που με σκληρή δουλειά συνέβαλαν στο να γίνει πραγματικότητα ένα όνειρο δεκαετιών. Εγγυητής του όλου εγχειρήματος είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, χωρίς την υποστήριξη του οποίου δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί αυτό το μεγάλο όνειρο της Ολυμπιακής οικογένειας. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί για μια ακόμα φορά ήταν συνεπής στις εξαγγελίες του και κάνει πραγματικότητα κάθε μέρα το όραμά του για έναν Ολυμπιακό που θα κυριαρχεί σε Ελλάδα και Ευρώπη σε όλα τα σπορ»».

Ακόμη και αν προσπεράσει κανείς το γεγονός ότι ο διαγωνισμός αναρτάται στη Διαύγεια στις 10/08/2021, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τις προσφορές τους το διάστημα 12-27 Αυγούστου 2021, έχοντας δηλαδή χρονικό περιθώριο μόλις 15 ημερών για να ετοιμάσουν τους φάκελους τους και μάλιστα εν μέσω 15αύγουστου, δεν μπορεί να διαλάθει της προσοχής ότι προβλέπει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τη Γ.Γ.Α περί ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αγωνιστικού κολυμβητικού τμήματος ή εγγραφής του Σωματείου στο μητρώο Σωματείων της Γ.Γ.Α.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ από το διαγωνισμό όλες οι τεχνικές-κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες φυσικά δεν διαθέτουν αθλητικά σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση αγωνιστικού κολυμβητικού τμήματος.

Ο «φωτογραφικός» διαγωνισμός επί της ουσίας αναφέρεται σε ερασιτεχνικά σωματεία. Στην Αττική το πολύ τρία ερασιτεχνικά σωματεία θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το κόστος κατασκευής. Ποιος όμως πλην του Ολυμπιακού θα επέλεγε να κατασκευάσει κολυμβητήριο στο Σ.Ε.Φ.; 

Προφανώς κανένα, επομένως καταλήγουμε ότι ο μοναδικός υποψήφιος ανάδοχος του έργου και της εκμετάλλευσης για 50+50 έτη του κολυμβητηρίου γίνεται ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός!

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης για τον ανωτέρω λόγο έχει τη δυνατότητα αν όχι την υποχρέωση, να αποστείλει το φάκελο του διαγωνισμού στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού και να ζητήσει γνωμοδότηση για την τήρηση ή όχι των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού. Μένει να δούμε αν θα πράξει τα δέοντα...

Η Χριστίνα Τσιλιγκίρη, η οποία διετέλεσε έμμισθη υπάλληλος του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού και εν συνεχεία, Γενική Γραμματέας του συλλόγου, προτού πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Πειραιά στις προηγούμενες εκλογές και αναλάβει λίγο μετά χρέη προέδρου στο ΣΕΦ, στον «φωτογραφικό» διαγωνισμό που έβαλε την υπογραφή της, από πιθανό υπερβάλλοντα ζήλο δεν πρόσεξε βασικές διατάξεις της νομοθεσίας. 

Το Άρθρο 3 (Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999) του Αθλητικού Νόμου για την Ειδική αθλητική αναγνώριση ρητώς αναφέρει ότι: «Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις».

Επομένως είναι σαφές ότι τα ερασιτεχνικά Σωματεία κατά τον Αθλητικό Νόμο ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ, να ασκούν εμπορική δραστηριότητα εκτός από δραστηριότητες, που σχετίζονται άμεσα με τα αθλήματα που καλλιεργούν. Στον παρόντα διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΣΕΦ, αναφέρονται πλέον των αθλητικών εγκαταστάσεων: «εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, εκθεσιακοί χώροι και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».

Οπότε βάσει του αθλητικού Νόμου κανένα ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο δεν θα νομιμοποιούνταν να λάβει μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό, εκτός αν ήθελε να ρισκάρει την αφαίρεση άδειας λειτουργίας του από την αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑ.

Άλλωστε, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να είναι ανάδοχος του έργου, όχι μόνο βάσει των όσων ορίζει ο Αθλητικός Νόμος, αλλά και διότι των όσων προβλέπει το ίδιο το καταστατικό λειτουργία του, το οποίο είναι εναρμονισμένο με τον Αθλητικό Νόμο.

Ένα τρίτο ζήτημα που εγείρεται είναι οι όροι μίσθωσης του ΚΥΔΑΠ. Ο διαγωνισμός προβλέπει τρόπο καθορισμού ετήσιου μισθώματος στο ύψος του 15% των ακαθαρίστων εσόδων του ανάδοχου για 50 χρόνια με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης από τον ανάδοχο για ακόμα 50 χρόνια. Δηλαδή δυνητικά ο ανάδοχος θα εκμεταλλεύεται το κολυμβητήριο, εάν το επιθυμεί για 100 χρόνια. Θα ανέμενε κανείς το ποσό του ετήσιου μισθώματος να είναι «κλειδωμένο» με ετήσιες ή άλλες αναπροσαρμογές από τώρα καθορισμένες ή όπως συνηθίζεται βάσει του τρέχοντα πληθωρισμού, που ανακοινώνει κάθε Ιανουάριο η ΕΛΣΤΑΤ.

Κατ΄ ουσίαν μίσθωμα θα καταβάλλεται, μόνο εάν ο Ολυμπιακός εμφανίζει ακαθάριστα έσοδα! Εάν ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός εμφανίζει φερ' ειπείν ελάχιστα ακαθάριστα έσοδα θα καταβάλλει και ελάχιστο μίσθωμα. Επομένως το ποσό του μισθώματος επαφίεται στη δραστηριότητα του μισθωτή και αυτό είναι παράδοξο για την εμπορική τακτική.

Η ανωτέρω πρόβλεψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι άκρως προβληματική για έναν ακόμη λόγο που συνδέεται άμεσα με τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και του Σ.Ε.Φ.

Η τρέχουσα τιμή ζώνης οικοπέδων στην περιοχή του ΣΕΦ είναι 1.400€/τ.μ. Άρα η αξίας της έκτασης που παραχωρείται δωρεάν στον Ολυμπιακό υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ και συνεπώς βάσει νόμου ο φάκελος του εν λόγω διαγωνισμού, θα έπρεπε να έχει σταλεί προς προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Είναι ξεκάθαρο ότι τα Νότια προάστια και ο Πειραιάς έχουν άμεση ανάγκη δημιουργίας κολυμβητικών εγκαταστάσεων, ώστε να βρει στέγη και ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, ο μεγαλύτερος σύλλογος στη χώρα, που μετρά τεράστιες διεθνείς επιτυχίες στα υδάτινα σπορ, ωστόσο το δεδομένο αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για να μην ακολουθούνται διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Συνεπώς είναι επιτακτική ανάγκη ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης να δώσει εντολή στη Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ να ελέγξει εάν μπορεί ένα ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς που προβλέπονται αμιγείς εμπορικές εκμεταλλεύσεις και παράλληλα να τον αποστείλει προς έλεγχο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

H κρίσιμη διαφορά ανάμεσα σε μια δικαιοκρατούμενη και σε μια ελλειμματική δημοκρατία είναι να μην κάνεις τα στραβά μάτια...

Διάτρητος ο διαγωνισμός του ΣΕΦ για το κολυμβητήριο του Ολυμπιακού!