MENU

Τους τρόπους με τους οποίους θα ανοίξει η… κάνουλα της ΦΙΦΑ προς την ΕΠΟ, μέσω του προγράμματος FIFA Forward, αναλύει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, σε δισέλιδη επιστολή που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (21/11) στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας και φέρνει στη δημοσιότητα το blog dikografies.

Στην επιστολή της, η Παγκόσμια Ομοσπονδία σημειώνει ότι η ΕΠΟ «παρά το γεγονός ότι έχει σημειώσει πρόοδο παραμένει στο καθεστώς περιορισμένης χρηματοδότησης» αλλά προσθέτει ότι «της έχει χορηγηθεί η ευκαιρία να έχει πρόσβαση στο FIFA Forward με την εκπλήρωση ορισμένων όρων». Μέχρι το τέλος του 2021 πάντως, ζητάει ρεαλιστικές μειώσεις σε λειτουργικό κόστος και δαπάνες.

Το πρόγραμμα FIFA Forward έχει σχέση με προγράμματα διοίκησης και ανάπτυξης και είχε διακοπεί από το 2016 η συμμετοχή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σε αυτό.

Μεταξύ άλλων οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν (ορισμένες από τις οποίες πέρασαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της Πέμπτης 21/11), είναι:

- Η δημιουργία E-banking για να γίνονται από εκεί όλες οι πληρωμές της ΕΠΟ μέχρι το τέλος του 2019. 

- Αλλαγή του τρόπου έγκρισης δαπανών.

- Αναθεώρηση οικονομικού κανονισμού.

- Τοποθέτηση αναπληρωτή γενικού γραμματέα.

- Περιορισμός δαπανών έως το τέλος του 2021.

- Επικαιροποιημένος ισολογισμός.

- Μηνιαία έκθεση δαπανών.

- Αποπληρωμή οφειλών.

Προτείνεται επίσης, η πρόσληψη (από τη ΦΙΦΑ και την ΟΥΕΦΑ) εγχώριου ειδικού επί των οικονομικών θεμάτων και εξουσιοδοτείται ο υπερπαρατηρητής της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ Πέτρ Φούσεκ να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής της ΦΙΦΑ

«Αγαπητέ κύριε Γραμμένε,

Η διοίκηση της FIFA θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για τη συνεργασία σας κατά τη διάρκεια της έρευνας του 2018. Κατά το άρθρο 16 των κανονισμών της FIFA, η Επιτροπή Ελέγχου εξέτασε τα αποτελέσματα της έρευνας του 2018, τις αναφορές της διοίκησης της Ομοσπονδίας και τα αποτελέσματα του εξωτερικού ελέγχου κατά τη συνάντηση στις 2 Οκτωβρίου 2019.

Οικονομική κατάσταση

Η Επιτροπή παραδέχεται ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, ωστόσο αποφασίζει ότι η ΕΠΟ θα παραμείνει σε κατάσταση «περιορισμένης χρηματοδότησης», όμως θα της δοθεί η δυνατότητα να αλλάξει κατάσταση αν ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η ελευθέρωση της αναπτυξιακής χρηματοδότησης της ΕΠΟ θα εξαρτηθεί από τη σύσταση του ανεξάρτητου ειδικού, κ. Πέτρ Φούσεκ, ο οποίος έχει αναλάβει τον έλεγχο της εκτέλεσης των όρων. Η FIFA θα ορίσει και τοπικό ανεξάρτητο οικονομικό εμπειρογνώμονα ώστε να βοηθήσει τον κ. Φούσεκ, με σκοπό η ΕΠΟ να πετύχει τα ακόλουθα βήματα:

Οικονομική διοίκηση

1) Εγκατάσταση online banking με σκοπό όλες οι πληρωμές της ΕΠΟ να γίνονται με αυτό τον τρόπο μέχρι το τέλος του 2019.

2) Λειτουργία των λογιστικών μέσω του software που είναι διαθέσιμο στην ΕΠΟ και εκπαίδευση όλου του προσωπικού στη χρήση του μέχρι τις 31/1/2020.

3) Ανάπτυξη νέας, επίσημης πολιτικής για το πώς εκτελούνται και ελέγχονται οι πληρωμές και μεταβίβαση αυτής της ευθύνης στην γραμματεία της ΕΠΟ. Αναθεώρηση των οικονομικών κανόνων της ΕΠΟ.

4) Ανάπτυξη επίσημης διαδικασίας ελέγχου αποφάσεων για οικονομικά θέματα, λογιστικά, προμήθειες και επιδόματα, ανά ημέρα.

5) Πλήρης και διαυγής ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής για όλα τα οικονομικά θέματα από τη γραμματεία της ΕΠΟ.

6) Σύσταση δημιουργίας πόστου Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της ΕΠΟ, σε βοήθεια της λειτουργίας της γραμματείας της Ομοσπονδίας σε θέματα καθημερινής βάσης.

7) Αναδιάρθρωση του Οικονομικού Τμήματος σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και χρήση εξωτερικής ειδικευμένης εταιρίας για βοήθεια αν κριθεί απαραίτητο.

Αποτελεσματικός έλεγχος κόστους

1) Παροχή επικαιροποιημένου ισολογισμού στην FIFA και την UEFA.

2) Έρευνα για τη μείωση του μπάτζετ λειτουργίας της ΕΠΟ ως το τέλος του 2021, μετά από αναλυτικό έλεγχο και περιγραφή των μειώσεων ώστε να ξεκαθαριστεί αν κάτι τέτοιο είναι ρεαλιστικό.

3) Παροχή σε FIFA και UEFA ρεαλιστικής ανασκόπησης εσόδων βάσει πραγματικών οικονομικών στοιχείων, ανά μήνα, από τώρα και μέχρι το τέλος του 2021.

4) Παροχή σε FIFA και UEFA ανασκόπησης χρεών βάσει πραγματικών οικονομικών στοιχείων.

5) Παροχή σε FIFA και UEFA ανασκόπησης σχεδίου αποπληρωμής χρεών βάσει πραγματικών οικονομικών στοιχείων, ανά μήνα, από τώρα και μέχρι το τέλος του 2021.

6) Σαν συνέπεια των 1) και 2), παροχή μιας ρεαλιστικής πρόβλεψης ταμειακών ροών ανά μήνα.

Η απελευθέρωση της χρηματοδότησης υπό το πρόγραμμα FIFA Forward Development έγκειται στην εκτέλεση των παραπάνω προϋποθέσεων όπως και όλων των υπολοίπων μέτρων που θα αποφασιστούν στο μέλλον από την FIFA, την UEFA, τον κ Φούσεκ, σε σχέση με τη διοίκηση και τη λειτουργία της ΕΠΟ. Όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις και τα μέτρα θα αναλυθούν στο σχέδιο δράσης που θα δημιουργηθεί από την ΕΠΟ, τη FIFA και την UEFA μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του 2019.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν ότι η διαδικασία επιτήρησης της Ομοσπονδίας σας θα παραμείνει σε ισχύ από την Επιτροπή Ελέγχου της FIFA».

Η επιστολή της ΦΙΦΑ που δημοσιεύτηκε στο blog dikografies.

 

 

Επιστολή ΦΙΦΑ: Οι όροι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για να δώσει χρήματα στην ΕΠΟ (pics)
EVENTS