Close

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αθλητική ενημερωτική ιστοσελίδα SDNA ανήκει στην εταιρία «PΑΡΑLOT MEDIA & MARKETING Limited, Παραγωγή Επιγραμμικών ON LINE Εφημερίδων», με έδρα στην Αθήνα, κτίριο ΑΡΚΑΤ, Λεωφ Μεσογείων 357, Χαλάνδρι και τ.κ 15231. PARALOT MEDIA KAI MARKETING LIMITED με ΑΦΜ 997279588 Δ.O.Y ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ τηλ. 2109270005

Η Εταιρία μας, ως Υπεύθυνη Επεξεργασία σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σας αλλά και την ελευθερία έκφρασης τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις φύλαξης και μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης σε τρίτες οντότητες κατά την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Τα δικαιώματά σας

Κάθε πράξη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, πελατών και χρηστών της σελίδας μας γίνεται κατά τις αρχές του Κανονισμού 2016/679 (GDPR) (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, ελαχιστοποίηση, λογοδοσία), σύμφωνα με την τροποποιημένη Οδηγία E-Privacy (2002/58/EE) και την ελληνική εφαρμοστική νομοθεσία (ν. 2472/1997, άρθρο 11 ν. 3471/2006).

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αθλητικών εκδηλώσεων γίνεται κατά βάση για δημοσιογραφικούς και ενημερωτικούς σκοπούς κατά το άρθρο 85 επ. ΓΚΠΔ.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένων, συνεργατών, ρεπόρτερ και δημοσιογράφων για λόγους εκτέλεσης της σύμβασης και των νομικών μας υποχρεώσεων κα την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ. Βιογραφικά που μα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή σε χαρτί διατηρούνται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία παραλαβής τους.

Διασφαλίζουμε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων, εναντίωσης και μη λήψης αυτοματοποιημένων αποφάσεων βάσει προφίλ κατά τα άρθρα 15 -21 του GDPR. Διατηρούμε τα δεδομένα σας για τον ελάχιστο χρόνο και μετά τα ανωνυμοποιούμε για στατιστικούς σκοπούς ή τα διαγράφουμε.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας, έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην εταιρία μας ή υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

Διαφήμιση και προβολή

Τα προσωπικά σας δεδομένα και στατιστικά επισκεψιμότητας που καταγράφονται μέσω cookies δεν θα χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς (διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες) και δεν θα προωθηθούν σε κανέναν άλλον φορέα, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας (opt in) και τηρώντας τους λοιπούς όρους νομιμότητας του άρθρου 6 ΓΚΠΔ.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα στο μέλλον, παρακαλούμε ενημερώστε μας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@sdna.gr

Χρήση Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την καταγραφή πληροφοριών επισκεψιμότητας και διαδικτυακών διευθύνσεων των χρηστών Μάθετε περισσότερα...

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, όπως επίπεδα και κωδικοί πρόσβασης, firewalls, κρυπτογράφηση κλπ έτσι ώστε να παράσχουμε στους επισκέπτες μας ανώνυμη περιήγηση με τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία και ασφάλεια.

Η σελίδα μας περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλα websites τα οποία δεν ελέγχονται από εμάς αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρία μας για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τρίτων μερών .

Αναθεώρηση πολιτικής

Οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται ρητά στην παρούσα, παραπέμπει στις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 και στις αποφάσεις 5των Εποπτικών Αρχών Ιδιωτικότητας. Η παρούσα πολιτική αναθεωρείται τακτικά για να συμβαδίζει με τις νεότερες νομοθετικές εξελίξεις.