MENU

Having a fast offensive play (10-25), Grigoria Golia’s team turned 6-6 to 16-8.

PAOK – MEGAS ALEXANDROS 35-25

5min Periods: 2-3, 6-6, 10-7, 13-7, 16-8, 18-11 (half), 22-13, 24-13, 27-15, 31-20, 33-22, 35-25

PAOK (Grigoria Golia): Noula 3, Strataki 5, Tsaousidou 2, Ratsika, Mastaka 2, Papazoglou, Karsanidou 4, Koktsidou 1, Pavlou 1, Vafiadou 8, Kostopoulou 1, Milasic 5, Tsompanidou 1, Mournou 2, Jeric, Zigoura

M. Alexandros (Alexandros Tarinides): Trochidou 1, Andritsou 10, Tsitsouki, Panagiotidou 2, Fragou 5, Trelopoulou, Anastasiou 6, Paraskevaidou, Piritidou, Xiridou, Plioga, Mavropoulou, Payu , Kechagia, Ziaka, Tsaloukidou

Referees: Papamattheou, Cristide. 2mins: 8-6. Penalty: 3/4 - 3/4

PAOK two for two
EVENTS