MENU

Η φημολογία για την προσπάθεια απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Μουστάφα Φαλ έχει «φουντώσει». Ωστόσο, υπάρχουν ξεκάθαρα «εμπόδια» που καθιστούν την παραπάνω προοπτική αδύνατη να υλοποιηθεί. Επί της ουσίας, Μιλουτίνοφ και Φαλ δεν μπορούμε να πάρουμε την ιθαγένεια ούτε με... σκάνδαλο, για λόγους που θα εξηγήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια.

Πρώτα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως οι δύο περιπτώσεις είναι διαφορετικές μεταξύ τους και υπάγονται σε διαφορετικά πλαίσια κι αυτό έγκειται στην καταγωγή του καθενός.

Ο «Μίλου», ως πολίτης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να προχωρήσει σε υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, αν είχε περάσει επτά συνεχή έτη στην Ελλάδα. Όμως, αυτό δεν έχει συμβεί, καθώς είχε μεσολαβήσει το πέρασμά του από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Άρα, δεν είναι σε θέση να ζητήσει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή και ίσως το κάνει μελλοντικά.

Αντιθέτως, ο Φαλ συμπληρώνει τρία χρόνια διαδοχικής διαμονής του στην Ελλάδα και ως πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωμα να καταθέσει τη σχετική αίτηση και να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. 

Όμως, για να συμβεί κάτι τέτοιο, ο Γάλλος σέντερ θα πρέπει να αποδείξει -μέσω γραπτών εξετάσεων- πως γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, καθώς και την ιστορία και γεωγραφία της χώρας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο περιπτώσεις διαφέρουν από την αντίστοιχη του Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος πήρε τιμητικά το ελληνικό διαβατήριο λόγω του ότι θα έπαιζε στην εθνική μας ομάδα (και γι' αυτό, άλλωστε, το διαβατήριο είναι «ενεργό» όσο αγωνίζεται στην Επίσημη Αγαπημένη). Στην υπόθεσή του δεν απαιτούνταν εξετάσεις. 

Αυτές είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας:

«ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει:

α. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

β. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική ιστορία και γεωγραφία, τον ελληνικό πολιτισμό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος της Χώρας.

γ. Να έχει την ικανότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της Χώρας.

δ. Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας, έχοντας την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων».

Σημειώνεται πως για να αποδείξει τα παραπάνω ο Φαλ θα πρέπει να περάσει από επίσημες, γραπτές εξετάσεις. Με τον νόμο 4735/2020 θεσμοθετήθηκε το μοντέλο της γραπτής δοκιμασίας, προκειμένου να «εφαρμοστούν αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και διαφάνεια, να διαφυλαχτεί το αδιάβλητο στη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας και να εναρμονιστεί η ακολουθούμενη πρακτική με τις πρακτικές άλλων κρατών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο», όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας.

Επομένως, ο άλλοτε σέντερ της Βιλερμπάν δεν είναι σε θέση να περάσει τις παραπάνω εξετάσεις, εκτός και αν ξεκινήσει... ταχύρρυθμα μαθήματα ελληνικών, ιστορίας, γεωγραφίας και αριστεύσει.

Για ποιον λόγο καθιερώθηκαν οι γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας:

«Εξετάσεις Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π)

Με τον νόμο 4735/2020 θεσμοθετήθηκε μια ουσιώδης μεταρρύθμιση στη διαδικασία πολιτογράφησης των αλλογενών αλλοδαπών με την εισαγωγή του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π) ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης. 

Το μοντέλο της γραπτής δοκιμασίας εισήχθη προκειμένου να εφαρμοστούν αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και διαφάνεια, να διαφυλαχτεί το αδιάβλητο στη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας και να εναρμονιστεί η ακολουθούμενη πρακτική με τις πρακτικές άλλων κρατών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο και οι υποψήφιοι οφείλουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στα γνωστικά πεδία εξέτασης της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας, της γεωγραφίας, του ελληνικού πολιτισμού και των θεσμών του πολιτεύματος της Χώρας. Τα θέματα για τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία είναι αναρτημένα στην Τράπεζα Θεμάτων, όπως και οι απαντήσεις τους. 

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν την ευθύνη οργάνωσης, συντονισμού και εποπτείας όλης της διαδικασίας με πάγιο στόχο τη διασφάλιση της αρχής της ισότητας, της καθολικότητας και της διαφύλαξης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς διακρίσεις ή προκαταλήψεις».

Παρακάτω, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά (από το Φύλλο της 22ας Απριλίου του 2021, από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) τα τεκμήρια κοινωνικής ένταξης, για να έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του σκηνικού που έχει διαμορφωθεί.

Με άλλα λόγια, όπως αποδεικνύεται από τις επίσημες ενημερώσεις, Φαλ και Μιλουτίνοφ δεν μπορούν να πάρουν την ελληνική ιθαγένεια ούτε με... κυβερνητικό σκάνδαλο.

Αναλυτικά τα τεκμήρια κοινωνικής ένταξης (22/4/2021, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως):

«ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

1. Η διαμόρφωση συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη

Η σύναψη γάμου με Έλληνα/ίδα πολίτη από γεννήσεως, η διάρκεια του γάμου καθώς και η απόκτηση τέκνων από τον γάμο αυτό αποτελούν στοιχεία που αποδεικνύουν την ένταξη του αλλοδαπού στην κοινωνική ζωή της χώρας. Συνεκτιμάται ιδιαιτέρως η σταθερότητα των προ- αναφερόμενων οικογενειακών δεσμών που συνάπτει ο αλλοδαπός που σε συνδυασμό με τη συνολική διάρκεια διαμονής του στην Ελλάδα αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ουσιαστικής του ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία και περαιτέρω ανάπτυξης των κοινωνικών και πολιτιστικών δεσμών του με την χώρα.

2. Η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο

Η φοίτηση σε οποιαδήποτε βαθμίδα της ελληνικής εκπαίδευσης αποτελεί εκδήλωση της βούλησης του αιτούντος για προσαρμογή και ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούνται θετικά τα συνολικά έτη που έχει φοιτήσει ο αλλοδαπός σε ελληνικό σχολείο καθώς και η τυχόν συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά προγράμματα διά βίου μάθησης ή σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Επίσης η συνεχής φοίτηση τέκνων του αιτούντος αλλοδαπού σε ελληνικό σχολείο αποτελεί ισχυρή ένδειξη διατήρησης σταθερού δεσμού του με την χώρα.

3. Η επαγγελματική κατάρτιση

Η συμμετοχή του αλλοδαπού σε εξειδικευμένα σεμινάρια κατάρτισης εργαζομένων που διενεργούν πιστοποιημένοι φορείς με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του δύναται να αποτελέσει επίσης δείκτη ένταξης του στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας λαμβανομένου υπόψη ότι δηλώνει την επιθυμία του αλλοδαπού ως εργαζομένου να εξελίξει το επίπεδο της ειδίκευσής του στο πλαίσιο της παροχής εργασίας στη χώρα.

4. Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Η συμμετοχή του αλλοδαπού σε δραστηριότητες εθελοντικού χαρακτήρα και σε κοινωνικές, πολιτιστικές δράσεις ή εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας αποτελεί ένδειξη προσαρμογής του στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα και ταυτόχρονα αποδεικνύει την πρόθεσή του να ενισχύσει την παρουσία του στη κοινωνική ζωή του τόπου που διαμένει, ενεργώντας ως αναπόσπαστο μέλος του κοινωνικού συνόλου. Η εθελοντική συνεισφορά του αλλοδαπού σε περιβαλλοντικές δράσεις και προγράμματα υποστήριξης κοινωνικών κατηγοριών προσώπων, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, συνεκτιμάται ιδιαιτέρως στο πλαίσιο της διαπίστωσης της κοινωνικής του ένταξης.

5. Συνεχής διαμονή στη χώρα

Η συνεχής διαμονή του αλλοδαπού στην ελληνική επικράτεια αποτελεί στοιχείο που αποδεικνύει την επιθυμία του να καταστήσει την χώρα συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων και να συνδεθεί με αυτή με ισχυρούς επαγγελματικούς, οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς. Η εξακρίβωση της συνεχούς και αδιάλειπτης παρουσίας του στη χώρα για όλη τη χρονική περίοδο που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασής της, δεν αναιρείται από τυχόν απουσία αυτού που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ετησίως».

Γιατί… ούτε με σκάνδαλο δε μπορούν να ελληνοποιηθούν Φαλ και Μιλουτίνοφ