MENU

Η κυβέρνηση φιλοδοξεί με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να βάλει επιτέλους μια τάξη στο τηλεοπτικό ταμείο, θα θέσει τέρμα στη συνεχιζόμενη παρανομία των «προσωρινών αδειών» και φυσικά να μαζέψει ένα σημαντικό ποσό. Από τα βασικά στοιχεία του σχεδίου πάντως προκύπτουν ορισμένες ανησυχίες, κυρίως ως  προς τις προϋποθέσεις που θέτει για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Τις οποίες προϋποθέσεις, τη δεδομένη στιγμή, πιθανότατα δεν πληροί κανένας τηλεοπτικός σταθμός. 

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης, με το νομοσχέδιο:

«Καθιερώνονται αυστηρότερα   κριτήρια ως προς τους όρους αδειοδότησης και λειτουργίας των ψηφιακών καναλιών   προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα στο ραδιοτηλεοπτικό χώρο.

Διακόπτεται η συνέχεια   της δια νομοθετικών παρεμβάσεων «νομιμοφανούς» λειτουργίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και κατά τη ψηφιακή μετάβαση.

Η αδειοδότηση των ψηφιακών καναλιών θα γίνει μέσω δημοπρασίας που θα   διεξαχθεί   από το ΕΣΡ.

– Πρώτα θα ψηφιστεί ο νόμος.

– Ακολούθως θα εκδοθεί προκήρυξη από το ΕΣΡ για τη διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνσιμού.

– Υπάρχει στο νόμο πρόβλεψη για   άδειες εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας   και   ανά κατηγορία προγράμματος (ενημερωτικού ή μη) και περιεχομένου. Πρώτα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις άδειες εθνικής εμβέλειας και στη συνέχεια οι περιφερειακής εμβέλειας.

– Ο αριθμός των αδειών για την κάθε κατηγορία   θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (με   γνωμοδότηση από το ΕΣΡ).

Η χρονική διάρκεια των αδειών θα είναι 10 ετών.

Η δημοπρασία θα γίνει   σε δύο (2) στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα γίνει προεπιλογή αυτών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία και στο δεύτερο θα γίνει η δημοπρασία.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία   θα έχουν ανώνυμες   εταιρίες – κοινοπραξίες   και οι Ο.Τ.Α.

Μεταξύ των άλλων προυποθέσεων προβλέπονται:

α. Ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο 8.000.000 ευρώ για τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου , 000.000   ευρώ   για εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου και 2.000.000 για μη ενημερωτικούς. Σε περίπτωση που δεν είναι καταβεβλημένο το μετοχικό   κεφάλαιο θα υπάρχει η πρόβλεψη για υποβολή εγγυητικής επιστολής προς κάλυψη του υπολειπόμενου κεφαλαίου με τύπο εγγυητικής που θα διασφαλίζει την πραγματική καταβολή των ποσών που αυτή αφορά. Το προαπαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο για τις άδειες των περιφερειακών θα οριστεί με ΚΥΑ του Υπουργού Επικρατείας και του Υπουργού Οικονομικών.

β. Τα   ίδια κεφάλαια   της εταιρίας   δεν θα πρέπει   να   υπολείπονται του ανωτέρω ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να υφίσταται και καθόλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας αλλιώς θα ανακαλείται.

γ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος της οικονομικής διαφάνειας των συμμετεχόντων θα απαιτείται   ονομαστικοποίηση   των μετοχών   μέχρι φυσικού προσώπου   και για τις ημεδαπές και για τις αλλοδαπές εταιρίες και τίθεται έλεγχος πόθεν έσχες για τα οικονομικά μέσα που διαθέτουν οι υποψήφιες εταιρίες   και οι μέτοχοι αυτών.

δ. Επίσης προβλέπονται   ποινικά κωλύματα για ιδιοκτήτες και εκπροσώπους των ανωνύμων εταιριών που υποβάλλουν υποψηφιότητα καθώς και ασυμβίβαστα με συμμετοχή σε έρευνες μετρήσεων ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και διαφημιστικές επιχειρήσεις.

ε. Απαιτείται η τήρηση προϋποθέσεων τεχνικής και προγραμματικής   πληρότητας από τους υποψήφιους τηλεοπτικούς σταθμούς.

στ.   Διασφαλίζονται θέσεις εργασίας και δημιουργούνται νέες, με καθορισμό ελαχίστων   ορίων     απασχολούμενου προσωπικού των υποψηφίων ανά κατηγορία και συγκεκριμένα τουλάχιστον 400 άτομα για τους εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα, 50 άτομα για εθνικής εμβέλειας   μη ενημερωτικού χαρακτήρα, 20 άτομα για τους περιφερειακής εμβέλειας. Όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι πλήρους απασχόλησης.

ζ. Θα απαιτείται ασφαλιστική και   φορολογική ενημερότητα υποψηφίων, μετόχων και νομίμων εκπροσώπων καθώς και τραπεζική ενημερότητα για την ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων τους.

η. Η τιμή εκκίνησης για την κατηγορία κάθε άδειας θα καθορισθεί από τον Υπουργό Επικρατείας (με απλή   γνωμοδότηση   από το ΕΣΡ). Πριν την ανακήρυξη των υπερθεματιστών για κάθε άδεια θα διενεργείται εκ νέου έλεγχος πόθεν έσχες για την υψηλότερη υποβληθείσα οικονομική προσφορά. Το τίμημα για κάθε χορηγηθείσα άδεια θα καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή, μετά την ανακήρυξη του ως αδειούχου, εφάπαξ.

Στο ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ενώ επίσης ιδρύεται θυγατρική της ΕΡΤ ΑΕ η οποία θα είναι πάροχος δικτύου, διασφαλίζοντας την παροχή κατάλληλων υποδομών δικτύου σε όλες τις περιοχές της χώρας και με όρους ισότιμης και δίκαιης πρόσβασης στο δίκτυο, δίνοντας έτσι τέλος στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της χώρας που δεν έχουν ψηφιακή κάλυψη, καθώς και στο μονοπώλιο της DIGEA».Με Ορφανό το pre game του ΠΑΟΚ

Ο Κώστας Ορφανός θα είναι ο καλεσμένος του Δημήτρη Κανελλάκη στο pre game του αγώνα ΠΑΟΚ – Λοκομοτίβα. Η ρεβάνς του «Δικεφάλου» με τους Κροάτες, μεταδίδεται ως γνωστόν από το Novasports 2 στις 20.00 ενώ το pre game ξεκινάει στις 19.30. Ο ΠΑΟΚ, το Eurocup και η Nova

Δελτίο τύπου με διάφορες ευχάριστες δηλώσεις προέδρων ομάδων για την ανανέωση της συνεργασίας Nova – ΕΣΑΚΕ εξέδωσε η Forhtnet. Όλοι όσοι μίλησαν στάθηκαν στο πόσο χρήσιμο είναι τη δεδομένη περίοδο να υπάρχει η σταθερή οικονομική βοήθεια της Nova και διάφορα άλλα αναμενόμενα όσο και αληθινά. Περισσότερο ενδιαφέρον είχαν οι δηλώσεις του προέδρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία των δυο πλευρών αφορά και τη μετάδοση όλων  των εντός έδρας αγώνων  του «Δικεφάλου» στο Eurocup. 

To νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες
EVENTS