MENU

Οι δύο πλευρές που συμβάλονται μετά την παραχώρηση ΔΗΜΟΣΙΟΥ χώρου δίπλα στη θάλασσα με όρους φωτογραφικούς θέλησαν να απαντήσουν στην έρευνα του SDNA για τον διάτρητο διαγωνισμό κατασκευής και μίσθωσης κολυμβητηρίου στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ από τον τελευταίο, με τρόπο που εκθέτει όχι μόνο τη διοίκηση του ΣΕΦ, αλλά τη ΓΓΑ, τον Υφυπουργό Αθλητισμού και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες δεν έχουν επέμβει ακόμη προκειμένου να ελέγξουν τους όρους του.

Στις 17/10/2021 το SDNA έφερε στο φως της δημοσιότητας τους όρους του διαγωνισμού, στον οποίο ο μοναδικός υποψήφιος και ανάδοχος τελικά ήταν ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός. Με καθυστέρηση δύο ημερών το ΣΕΦ δίνει απαντήσεις, οι οποίες όχι μόνο δεν καλύπτουν τα ερωτήματα που τέθηκαν, αλλά δημιουργούν ακόμη περισσότερα και αυτό είναι λόγος για να τρέξουν από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, οι διαδικασίες γνωμοδότησης και ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. 

Από την άλλη στην ανακοίνωση ο Ολυμπιακός, όχι μόνον δεν μπαίνει στον κόπο να απαντήσει στα επίμαχα ερωτήματα, αλλά με άκρως αλαζονικό ύφος, φρασεολογία... επιπέδου δαπέδου και μηδενικά επιχειρήματα εμφανίζεται βέβαιος για την κατασκευή του ΚΥΔΑΠ, προσκαλώντας την υπογράφουσα στα εγκαίνια.   

Καταρχάς στην ανακοίνωση-απάντηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας σε μία προσπάθεια αποδόμησης των ακλόνητων στοιχείων που παρουσίασε το SDNA παρουσιάζει ως «Ανακρίβεια 1» ότι: «τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, όπως ο Ολυμπιακός Σ. Φ. Π. , δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό διότι λόγω της νομικής τους φύσης δεν μπορούν να ασκούν εμπορική δραστηριότητα και επομένως να εκμεταλλεύονται τους μη αθλητικούς χώρους του κολυμβητηρίου».

Πράγματι ο Αθλητικός Νόμος προβλέπει ότι τα ερασιτεχνικά σωματεία έχουν δικαίωμα να διαχειρίζονται και να εκμεταλλεύονται προς ίδιον όφελος την ακίνητη περιουσία τους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως, το ΚΥΔΑΠ δεν αποτελεί περιουσία του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, αφού οι «ερυθρόλευκοι» σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού εμφανίζονται ως μισθωτές και ουχί ως ιδιοκτήτες.

Επιπλέον, στον επίμαχο διαγωνισμό αναφέρεται ότι η παρούσα μίσθωση δεν είναι εμπορική και επικαλείται το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 3342/2005 (μη εμπορική μίσθωση, μη υπαγόμενη στις διατάξεις περί των μισθώσεων του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και μη προστατευόμενη από τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 περί εμπορικών μισθώσεων, όπως τροποποιημένα ισχύουν). Ο διαγωνισμός επικαλείται τον συγκεκριμένο νόμο ώστε να μην χαρακτηριστεί η μίσθωση εμπορικού χαρακτήρα, όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει στην παρούσα περίπτωση, διότι το άρθρο 35.2 του Ν.3342/2005 αφορά σε Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, η κυριότητα και η διαχείριση των οποίων μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, περιήλθαν στην εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ.

Το ΣΕΦ εν προκειμένω δεν διοικείται, ούτε διαχειρίζεται από την Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και οι μισθωτικές συμβάσεις του δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3342/2005­, δηλαδή είναι κανονικές εμπορικές μισθωτικές συμβάσεις. Επομένως, ο διαγωνισμός αυτός αναφέρεται σε εμπορική μίσθωση και επομένως απαγορεύεται η υπομίσθωση από τον μισθωτή βάσει του Π.Δ. 34/1995. Ως εκ τούτου ο Ολυμπιακός θα διαχειρίζεται και θα εκμεταλλεύεται μόνος του με εμπορικό σκοπό χώρους του ΚΥΔΑΠ (εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, εκθεσιακοί χώροι και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), οι οποίοι ανήκουν στο ΣΕΦ, το οποίο δεν προβλέπεται από τον Αθλητικό Νόμο για τα ερασιτεχνικά σωματεία, ο οποίος ορίζει ρητώς ότι είναι αιτία άρσης της αθλητικής αναγνώρισης.

Σε διαφορετική περίπτωση και προκειμένου ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός να μην απωλέσει την αθλητική αναγνώριση θα πρέπει να αφήσει τους χώρους ανεκμετάλλευτους, με τα έσοδα του ΣΕΦ να περιορίζονται από το 15% των εισιτηρίων αγώνων πόλο...

Ως «Ανακρίβεια 2» αναφορικά με το χαμηλό μίσθωμα το ΣΕΦ επικαλείται ένα προεδρικό διάταγμα του 1976 περί γυμναστηρίων... Καταρχάς στο άρθρο 9 του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος αφορά σε Εθνικά Γυμναστήρια, και δεν αναφέρεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας, τα οποία κατασκευάστηκαν το 1985 και 1982, αντίστοιχα, για τα οποία τα νομοθετήματα έκτοτε τα εξαιρούν των γενικών διατάξεων ακόμα και για τη διαδικασία άδειας λειτουργείας τους. Εδώ το ΣΕΦ προβαίνει σε μία άκρως διασταλτική ερμηνεία του Νόμου. Τόσο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όσο και στο ΟΑΚΑ τα μισθώματα είναι «κλειδωμένα» και όχι με ποσοστά επί των εσόδων των μισθωτών. Αυτό προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ της ΚΑΕ Ολυμπιακός και τους ΣΕΦ, και των ΠΑΕ ΑΕΚ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός με το ΟΑΚΑ, αλλά και με τα ερασιτεχνικά σωματεία που μισθώνουν χώρους των δύο σταδίων.
Φερ' ειπείν αν το κράτος ερχόταν και ζητούσε από το Καραϊσκάκη 15% επί των εισιτηρίων, αυτό θα ήταν casus belli και λογικά, αντιθέτως αν μία αντίστοιχη πρόταση γινόταν για τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό θα μιλούσαμε για δώρο, αφού τα έσοδα από τα εισιτήρια του Ερασιτέχνη είναι εξαιρετικά χαμηλά.

Τέλος, σχετικά με την «Ανακρίβεια 3» και την επίκληση στις εθνικές ομάδες, στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον διαγωνισμό και ουχί στους όρους του διαγωνισμού αναφέρεται ότι «Το κολυμβητήριο είναι κατάλληλο για τη φιλοξενία αγώνων champions league του πόλο. Ακόμα, η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης χρησιμοποιεί το γήπεδο ως έδρα για τις
προπονήσεις της». Δικαίωμα χρήσης του ΚΥΔΑΠ έχει λοιπόν, αποκλειστικά η εθνική ομάδα πόλο και μόνον για προπονήσεις, εξαιρώντας τις εθνικές ομάδες κολύμβησης, αλλά και αυτές της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Ωστόσο, ως απάντηση της «Ανακρίβειας 3» αναφέρεται ότι «όλες οι εθνικές ομάδες των υδάτινων Αθλημάτων θα μπορούν στο εξής να χρησιμοποιούν -χωρίς κωλύματα- το πιο σύγχρονο υδάτινο αθλητικό κέντρο στην Ευρώπη» χωρίς βεβαίως να διευκρινίζεται αν η χρήση περιορίζεται για προπονήσεις ή αγωνιστικές δράσεις.

Αυτό που τελικώς απέφυγε να σχολιάσει η διοίκηση του ΣΕΦ είναι ο όρος του διαγωνισμού που προέβλεπε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα έπρεπε να έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση κολυμβητικού τμήματος από την ΓΓΑ, γεγονός απαγορευτικό για οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη τεχνική κατασκευαστική εταιρεία, η οποία θα εκδήλωνε ενδιαφέρον για υποβολή φακέλου για την κατασκευή και διαχείριση του κολυμβητηρίου δυνητικά για 100 χρόνια. Το τελευταίο σαφώς παραβιάζει ευθέως τους όρους και τους κανόνες περί ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού.

Συνεπώς, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης έχει χρέος να αποστείλει το φάκελο του διαγωνισμού προς έλεγχο και γνωμοδότηση στις αρμόδιες αρχές (Eλεγκτικό Συνέδριο και Επιτροπή Ανταγωνισμού) και στην αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Ερασιτεχνικών Σωματείων και Αγωνιστικού Αθλητισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν τηρήθηκε στον παρόντα η Νομοθεσία που αφορά τον ελεύθερο ανταγωνισμό, τον Αθλητικό Νόμο και αν ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είναι επωφελής ή όχι για τα συμφέροντα του Σ.Ε.Φ. και του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ανακοίνωση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας: «Σε απάντηση σχετικού δημοσιεύματος, η Διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας διευκρινίζει ότι ο διαγωνισμός για το Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού τελεσφόρησε μέσα από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία με απόλυτα διαφανείς όρους. Ο πλειοδότης Ερασιτέχνης ”Ολυμπιακός Σ. Φ. Π.” οφείλει να εκπληρώσει συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις αναφορικά με την μελέτη και την κατασκευή του, τις δαπάνες των οποίων αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου!

Επισημαίνεται ότι σε προγενέστερη χρονικά ημερομηνία, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είχε απευθύνει γενική πρόσκληση ενδιαφέροντος προς υποψήφιους για το έργο αυτό, αλλά και για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου. Στη συνέχεια η διοίκηση του Σταδιου Ειρήνης και Φιλίας προχώρησε στην διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Το εν λόγω δημοσίευμα βρίθει από ανακρίβειες, οι οποίες αγγίζουν τα όρια ψεμάτων κατά των όρων του διαγωνισμού, προσπαθώντας να δημιουργήσει εντυπώσεις και να επηρεάσει την κοινή γνώμη αρνητικά. Περιέχει, ωστόσο, και κάποιες εκλάμψεις διαύγειας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να υπάρξει στέγη για τον υδάτινο στίβο στην περιοχή του Πειραιά.

Συγκεκριμένα:
-Ανακρίβεια 1η: Ότι δήθεν τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, όπως ο Ολυμπιακός Σ. Φ. Π. , δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό διότι λόγω της νομικής τους φύσης δεν μπορούν να ασκούν εμπορική δραστηριότητα και επομένως να εκμεταλλεύονται τους μη αθλητικούς χώρους του κολυμβητηρίου.

Απάντηση: στο έργο αυτό κυρίαρχος είναι ο αθλητικός χαρακτήρας της εγκατάστασης δηλαδή το κολυμβητήριο. Η διοίκηση και διαχείριση του οποίου προϋποθέτει από τον πλειοδότη ανάλογη εμπειρία στα υδάτινα αθλήματα, την οποία διαθέτουν σχεδόν αποκλειστικά τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν τα αντίστοιχα αγωνιστικά τμήματα. Είναι, δε, στην διακριτική τους ευχέρεια να παραχωρήσουν έναντι ανάλογου τιμήματος την χρήση των μη αθλητικών χωρών όπως πχ. κυλικεία, καταστήματα κλπ. Εξάλλου, κάτι ανάλογο συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας είτε ανήκουν σε σωματεία είτε σε δήμους είτε στο κράτος, φορείς δηλαδή οι οποίοι δεν είναι εμπορικοί αλλά εκμισθώνουν τους χώρους αυτούς σε τρίτους εισπράττοντας το αντίστοιχο τίμημα.

-Ανακρίβεια 2η: Ότι δήθεν είναι χαμηλό το μίσθωμα το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 15% των εσόδων του αθλητικού κέντρου.

Απάντηση: Το ποσοστό 15% ως μίσθωμα προβλέπεται από το ισχύοντα ΠΔ του 1976 περί γυμναστηρίων. Περιλαμβάνει δε, κάθε είδους έσοδα από εισιτήρια, διαφημίσεις κλπ. Συνεπώς μέσω του διαγωνισμού επιτεύχθηκε το ανώτατο δυνατό μίσθωμα που προβλέπει ο νόμος!

-Ανακρίβεια 3η: Οι όροι της μίσθωσης και του διαγωνισμού συνολικά υποκρύπτουν χαριστική πράξη υπέρ του Ολυμπιακού.

Απάντηση: Στην πραγματικότητα με τον διαγωνισμό αυτό η διοίκηση του ΣΕΦ εξασφάλισε την κατασκευή ενός τόσο αναγκαίου κολυμβητικού κέντρου, με δαπάνες του πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται μετά το πέρας της κατασκευής να πληρώνει και ενοίκιο στο ΣΕΦ. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι η κυριότητα παραμένει στην γενική Γραμματεία αθλητισμού ενώ ταυτόχρονα όλες οι εθνικές ομάδες των υδάτινων Αθλημάτων θα μπορούν στο εξής να χρησιμοποιούν -χωρίς κωλύματα- το πιο σύγχρονο υδάτινο αθλητικό κέντρο στην Ευρώπη».

Aνακοίνωση εξέδωσε και ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, η οποία αναφέρει: «Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός προσκαλεί (από τώρα) την συντάκτρια (αντι)αθλητικού σάιτ στα εγκαίνια του κέντρου υδάτινου αθλητισμού και πολιτισμού που πρόκειται να κατασκευαστεί στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ και θα ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ από τα τμήματα του συλλόγου στον οποίο δεν χαρίστηκε ποτέ, τίποτα και από κανέναν.

H κρίσιμη διαφορά ανάμεσα στη δικαιοκρατούμενη και την ελλειμματική δημοσιογραφία, είναι ότι στην δεύτερη μπορεί κάποιος να παρουσιάσει μια διάτρητη έρευνα ως αποκαλυπτική.

Λυπούμαστε που η συγκεκριμένη «έρευνα» δεν είναι καν ελλειμματική, αλλά υπαγορευμένη σε έναν άνθρωπο που ευαγγελίζεται την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας, αλλά τελικά υπηρετεί την προπαγάνδα της κατευθυνόμενης».  

 

Απάντηση με αοριστίες από το ΣΕΦ και γραφικότητες Ολυμπιακού για τον διαγωνισμό-σκάνδαλο