MENU

Προς αυτήν την κατεύθυνση, την Τρίτη 28 Μαΐου, διοργάνωσε ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Προαναλυτική φάση, το κλειδί για την επιτυχία στις εργαστηριακές εξετάσεις», αφιερωμένο σε επαγγελματίες υγείας της Affidea στην Ευρώπη,
με συμμετοχή δέκα χωρών. Το σεμινάριο είχε στόχο την ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με την προαναλυτική φάση των εργαστηριακών εξετάσεων, η οποία είναι κρίσιμη για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, αναλύοντας όλες τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται πριν την ανάλυση των δειγμάτων.

Η προαναλυτική φάση είναι το πιο ευάλωτο μέρος της συνολικής διαδικασίας δοκιμών και θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους επαγγελματίες του εργαστηρίου. Για τον σκοπό αυτό, η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ του επιστημονικού προσωπικού και η χρήση του παγκόσμιου δικτύου της Affidea βοηθούν στην ορθή καθοδήγηση της συνεχόμενης εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων. Στο σεμινάριο η Affidea Ελλάδος εκπροσωπήθηκε από δύο ομιλητές, την Δρ. Ειρήνη Λεϊμονή, Quality Manager Affidea, και τον κύριο Φαίδωνα Νούση, Associate Marketing Manager Lab Solutions, Roche Diagnostics Hellas SA. λόγω της υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας στο ζήτημα.

Στο σεμινάριο έγινε αναφορά στις επικαιροποιημένες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, στην απλοποίηση των διαδικασιών για την βελτίωση της καθημερινής εργαστηριακής πρακτικής και στην διευκόλυνση της χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων που χρησιμοποιούνται από όλα τα Eργαστήρια της Affidea. Όπως τονίστηκε, τα προαναλυτικά σφάλματα αυξάνουν σημαντικά τον φόρτο εργασίας του κλινικού εργαστηρίου και αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την ασφάλεια των εξεταζόμενων. Σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία, αντιπροσωπεύουν έως και το 70% όλων των σφαλμάτων που γίνονται στη διάγνωση των ιατρικών εργαστηρίων.

Η Affidea ακολουθεί κι εφαρμόζει αυστηρά όλες τις προαναλυτικές απαιτήσεις και συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα διαπίστευσης ISO (ISO 15189) και πιστοποίησης (ISO 9001). Η ορθή εκτέλεση των διαδικασιών αυτών, άλλωστε, είναι καθοριστική για την αποφυγή σφαλμάτων και την διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, καθώς η προαναλυτική φάση έχει υψηλότατο αντίκτυπο στην ακρίβειά τους. Βασική αρχή και δέσμευση των Εργαστηρίων της Affidea είναι να παρέχουν σε εξεταζόμενους και θεράποντες ιατρούς υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και να ικανοποιούν τις ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας, για τις οποίες η Affidea έχει δεσμευτεί.


Τα υπερσύγχρονα Εργαστήρια Μικροβιολογίας – Βιοπαθολογίας του Ομίλου Affidea πρωτοπορούν στον χώρο της Υγείας στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, ρουτίνας και εξειδικευμένες, που αποτελούν ένα πρώτης γραμμής διαγνωστικό εργαλείο για τη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία των εξεταζόμενων.

Σχετικά με τον Όμιλο Affidea
Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες. Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2005, μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου, και είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, όλα τα δημόσια ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Affidea είναι ο νεότερος στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει τα πιο εξελιγμένα συστήματα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας 3D και υπερηχοτομογραφίας, με τεχνολογία επικεντρωμένη στους εξεταζόμενους. Όλα τα κέντρα είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189. Σημειώνεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα Affidea έχουν βραβευθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars” ως τα καλύτερα και ασφαλέστερα της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας, καθώς εφαρμόζουν κατ’ αποκλειστικότητα το πρόγραμμα διαχείρισης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence κατά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας.

Ο Όμιλος Affidea αναπτύσσεται δυναμικά επενδύοντας στην ανάπτυξη νέων κέντρων και επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών του. Στόχος της Affidea είναι η μετάβαση στο μοντέλο του «έξυπνου διαγνωστικού κέντρου» με ψηφιακές διαδικασίες, που θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο και περιορίζουν το αποτύπωμα στο περιβάλλον.
Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα, σε LinkedIn, Facebook και Instagram.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο από τον Όμιλο Affidea για την σημασία της Προαναλυτικής φάσης στις εργαστηριακές εξετάσεις των βιοπαθολογικών εργαστηρίων