Κυριαρχεί ο Θανάσης στις καλύτερες τάπες της σεζόν